info-derecho web legal

El BOE publica la convocatoria del referéndum soberanista de Ibarretxe. http://ping.fm/nVuUp

  1. infoderecho posted this